Artis3

Termeni şi condiţii de utilizare

Conţinutul website-ului www.artis3.ro  este  proprietatea Art Estet S.R.L. 

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.artis3.ro. Utilizarea site-ului impune asumarea acestor termeni şi condiţii, specificate în cadrul prezentei, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea lor.

Accesul pe site

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale  oferite de către Clinica Artis.

Informaţiile publicate 

Informaţiile de pe site-ul www.artis3.ro sunt realizate de către  echipa de medici a clinicii Artis pentru a oferi informaţii medicale legate de operaţii şi intervenţii realizate la clinica Artis.

Aceste informaţii nu substituie consultul medical care este indicat şi obligatoriu înaintea oricarei operaţii sau intervenţii medicale. 

Drepturi de autor

Dreptul de autor pentru informaţiile aferente acestui site este deţinut de Clinica Artis. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus sau modificat fără permisiunea explicită a Clinicii Artis. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, logo-ul şi orice informatii sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Clinicii Artis.

Legături externe

Prin site-ului www.artis3.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri web care nu sunt operate si controlate de Clinica Artis.

Clinica Artis  nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul, funcţionalitatea şi/sau politicile acelor site-uri şi nici pentru orice pagube rezultate din sau în legatură cu aceste link-uri.

De asemenea, existenţa link-ului către un site nu este şi nu trebuie considerată drept o aprobare sau recomandare de către clinica Artis a proprietarului acelui site şi nici o recomandare sau aprobare a clinicii Artis din partea proprietarului acelui site.

Software

Orice software care este disponibil pentru descărcare (download) copiere sau utilizare prin prezentul Website este proprietatea persoanei sau companiei care l-a creat. Descărcarea, copierea sau utilizarea acestui software este subiectul termenilor şi condiţiilor din contractul de licenţiere aferent.

Condiții generale de folosire a serviciilor medicale oferite de Art Estet S.R.L.

Prezentul document conține principii și reguli privind folosirea și accesarea serviciilor medicale în cadrul Clinicii Artis.

Precizăm că prezentul document poate suferi modificări în funcție de evoluțiile legislative sau dezvoltarea serviciilor pe care le oferim, caz în care ultima variantă aplicabilă va fi postată pe pagina noastră web.  

Este obligația Pacienților să consulte pagina web a Clinicii Artis, pentru verificarea ultimei variante actualizate a prezentului document, de fiecare dată când solicită/accesează un serviciu medical. 

Prezentul document prezintă principiile și regulile principale pe care trebuie să le respecte orice pacient care dorește să beneficieze de servicii medicale ale Clinicii Artis. El conține reguli minimale, care se completează cu prevederile legislației în vigoare.