Artis3

Politica de confidenţialitate și cookies

Prelucrarea datelor personale.

Din data de 25 Mai 2018 intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal: General Data Protection Regulation (GDPR) cu scopul creării unui cadru legislativ unic European care săprotejeze drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și săreglementeze circulația acestora. 

Clinica Artis prelucrează date cu caracter personal ale pacienților. Clinica Artis vă garantează și văasigura confidentialitatea în cadrul prelucrării informațiilor cu caracter personal prin masurile tehnice exercitate încondiții de siguranță pentru protejarea datelor cu carater personal.

Datele de contact ale operatorului Clinica Artis. Str. Republicii nr. 82B, Cluj-Napoca, jud. Cluj, email: contact@artis3.ro

Scop

 Clinica Artis colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri: 

 • Realizarea serviciilor medicale : programarea serviciilor și transmiterea confirmării programrii, transmiterea rezultatelor investigațiilor, evidența prezențelor pacienților în unitate, istoricul medical al pacienților, informarea pacienților privind modificările programărilor sau a orelor acestora, anularea programărilor precum și privind reclamele sau campaniile promoționale organizate de unitatea noastră
 • soluționarea solicitărilor sau plângerilor formulate de către persoanele vizate.
 • recenziile cu privire la serviciile Clinicii Artis. 
 • recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. 
 • emitere cardurilor cadou. 
 • Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru efectuarea programărilor, evidența prezențelor pacienților în unitate și istoricul medical al pacienților. 
 • Refuzul dvs. determină imposibilitatea unității noastre de a presta serviciile medicale pe care le solicitați. 

Sfera politicii noastre privind confidențialitatea 

Clinica Artis colectează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 •  Identificare (nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii). 
 • Date financiare și bancare (număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar) 
 • Date de contact (număr telefon, e-mail). 
 • Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video realizate de camerele de supraveghere din clinica Artis) 
 • Recenziile (includ date personale cu caracter personal).

 În cazul în care Clinica Artis vă decide să prelucreze date cu caracter personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, Clinica Artis vă transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal 

 • Încheierea și/sau executarea unui contract de servicii medicale sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri lacererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”; 
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Clinica Artis potrivit legii.
 • Prelucrarea este necesară în situații de urgență medicală sau incapacitatea dumneavoastră de a vă daacordul cu privire la prelucrare, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. c) din GDPR:” prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se afla în imposibilitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul” .
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță, în situația în care apar dezacorduri , în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR: “prelucrarea este necesarăpentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de cate ori instanțele acționează înexercițiul funcției lor judiciare”.
 • Prelucrarea este necesară pentru prestarea efectivă a serviciului medical, având în vedere specificul activității noastre, în conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical”.

Securitatea prelucrării

Clinica Artis acordă o importanță deosebită prelucrării în condiții de securitate și confidențialitate a datelor dvs. Astfel, Clinica Artis va realiza transmiterea de date atât în cadrul rețelei sale cât și când e cazul în afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare.

 Clinica Artis vă procesa întotdeauna numai datele care îi sunt absolut necesare în conformitate cu scopul și temeiurile legale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 • dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. 
 • Pentru exercitarea refuzului de prelucrare în continuare respectiv pentru solicitarea de ștergere a datelor personale folosite de unitatea noastră pentru efectuarea programărilor, evidența prezențelor pacienților în unitate, istoricul medical al pacienților, informarea pacienților privind modificările programărilor sau a orelor acestora precum și pentru anularea programărilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Art Estet S.R.L. pe adresade email contact@artis3.ro.
 •  dreptul de a vă adresa justiţiei.
 •  drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). 

Politică de cookie-uri

Informaţiile următoare vă aduc la cunostinţa detalii legate de plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.artis3.ro.

Când vizitaţi Website-ul, anumite informaţii pot fi depozitate pe computerul Dvs. în forma unui cookie. 

Cookies sunt fişiere text transferate pe hard-disk-ul sau browser-ul unui vizitator pentru a mări funcţionalitatea sau pentru a măsura traficul. 

Nu folosim cookies pentru a colecta informaţii personale, aşa cum sunt definite de legislatia GDPR. Pentru a evita cookies, puteţi configura browser-ul Dvs. pentru a nu le accepta. 

În acest fel, anumite funcţionalităţi ale website-ului se vor pierde.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate.

Iți mulțumim pentru că ai ales Clinica Artis.