Artis3

MEDIC PRIMAR CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ

"Grația este mai frumoasă decât frumusețea, poate fiindcă grația e frumusețea în mișcare."
Jean de la Fontaine

AUGMENTARE MAMARĂ - 360cc

AUGMENTARE MAMARĂ - 375cc

AUGMENTARE MAMARĂ - 380cc

AUGMENTARE MAMARĂ - 395cc

500cc

650cc

355cc

395cc

395cc

620cc

350cc

490cc

-

ABDOMINOPLASTIE

MASTOPEXIE

-

-

Mastopexie + Augmentare 550cc

-

LIPOASPIRATIE